Цел на РЛВК

Камарата има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството в район Югоизточен Тракийски лозаро-винарки район.

Функции:

  1. Приемане на професионални правила в съответствие с изискванията на ЗВСН и под законовите нормативни актове, във връзка с неговото прилагане, с които се определят нормите за целесъобразно засаждане и обработка, за реда на засаждане, за единна растителна защита на лозята, за гроздобер, за преработка, и правила на обработка на вина, както и други професионални изисквания, важни от гледна точка на защитата на качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството.
  2. Подпомагане на общинските съвети, централните и териториални органи на изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програмни проекти, включително и на благоустройството и развитието на земеделските и лозарските райони и населените места.
  3. Даване на предписание на собствениците, които са оставили насажденията си необработени, за провеждане на необходимите антиерозийни и растителнозащитни мероприятия и за обработка на лозовите насаждения.
  4. Формира регионални дегустационни комисии за извършване на органолептичен анализ и оценка на вина, гроздови ракии и винено бренди по ред определен с правилник.
  5. Издава сертификати за произход на грозде на производителите на грозде, сертификат за произход на качествени вина а наименование за произход на производителите на вино и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди.
  6. Предлага на министъра на земеделието и горите- за земите от държавния поземлен фонд, и на съответния общински съвет за земите от общинския поземлен фонд, да предоставя земи за лозарство за срок не по малък от 35 години.

 

Copyright © 2008-2023 ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО - ВИНАРСКА КАМАРА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев