Становище на ЮТРЛВК относно предложения проект на Правилник за прилагане на закона за виното и спиртните напитки

08.01.2013 / 08:44

До

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Министерство на земеделието и храните

Дирекция „Правна” - Министерски съвет

Съвет за административна реформа - Министерски съвет

 

от Югоизточна Тракийска Регионална Лозаро-Винарска Камара

чрез Ивана Мурджева – упълномощена от председателя на Управителния съвет на ЮТРЛВК

 

Уважаеми господа,

Считаме, че предложения проект за Правилник за прилагане на закона за виното и спиртните напитки страда от съществени недостатъци, които биха затруднили прилагането му както по отношение на админситрацията, така и по отношение на производителите на вино и винено грозде. Оставаме с впечатление, че съставителите на текстовете не са взели под внимание съществуващата практика по прилагане на стария закон и свързаните с него актове. Не са отчетени положителните и отрицателни страни на прилаганите до този момент процедури. Впечатление прави засилването на контрола в посока на централизация, а не на повишаване на ефективността. Спрямо производителите ще бъдат прилагани нови административни процедури, някои от които излишни или излишно усложнени, без необходимото законово основание (посочени са в приложената таблица). Впечатление прави връщането към остарели регулации, които успешно през изминалия период са били заменени с по-ефективни. Например възстановяване на доминиращата функция на Централна арбитражна дегустационна комисия и промяна на фукциите и от арбитражен орган в орган, вземащ решения за качествата на вината. Остава неясна позицията на съствителя по отошение на организациите на производителите и тяхното различно място спрямо браншовите организации. От друга страна спрямо браншовите организации се наблюдава тенденция към засилване на контрола върху тях от страна на контролния орган – недопустимо като се има предвид статута и фукциите на тези организации.

Като цяло можем да кажем, че новия правилник противоречи на тенденциите, заяви в контекста на новата редакция на Общата селкостопаска политика, в частност в сектор Вино. Безспорно Европа върви към децентрализация на секторите и още повече в последните си прессъобщения комисаря по Земеделие Дориа Чолош обръща внимание върху делегиране на функции към браншовите организации и засилване на техното място при контрола на качеството и произхода.

В тази връзка предлагаме конкретни редакции на текстовете, които считаме, че биха подобрили съществено качеството на предлагания документ.

С уважение

Ивана Мурджева

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2019 ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО - ВИНАРСКА КАМАРА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев